K dispozici: 995 500 px

O společnosti

Svět se změnil. Dříve, a to já jsem začal podnikat už v roce 1989 za minulého režimu, jste většinou do schránky nebo někde ve veřejných prostorech, dostali inzertní noviny. V čem se změnil svět? Vysvětlím to. V současné době, když něco chcete, tak to zadáte do vyhledávače a dostanete někdy lepší a někdy horší výsledky. Dříve, když jsem právě dostal ty papírové, voňavé inzertní noviny, tak jsem se díval na firmy, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. A třeba se mi zrovna líbilo něco, o čem jsem ani nevěděl, že bych to hledal. A právě toto jsme se rozhodli s mým společníkem změnit. Proto vzniká "presentuj.cz". Každý si může koupit tolik pixelů, kolik uzná za vhodné. A zveřejní pouze své logo a odkaz na webové stránky, kde se pak každý může dozvědět, co firma nabízí. A všechno, včetně platby, proběhne do několika vteřin! A já znovu, a to s mým přispěním, dostávám do ruky (na displej počítače) inzertní noviny. Jen jsou prostě digitalizované. Pokud mohu obchodovat s virtuálními (digitalizovanými) měnami, pokud jsem zdigitalizoval obchodování s fyzickým zlatem, tak proč nemít krásné, digitalizované inzertní noviny? A možná, že někdy je i vytiskneme. A pak budou znovu vonět. A právě proto, že se svět změnil, tak já mohu prostor, který si zde koupím, kdykoliv znovu prodat. A to je přeci krásné! Když projekt bude fungovat, tak zůstanu. A nikdy neprodám svůj prostor, protože jeho hodnota v čase vroste. A když nebudu spokojený? Kdykoliv mohu prodat svůj prostor, bude-li poptávka. Ale toto platí obecně o čemkoliv. Presentuj.cz nevyjímaje.

Projekt Presentuj spadá pod společnost AdsBids s.r.o., která provozuje stejné projekty v dalších zemích. AdsBids je inovativní marketingová firma zaměřující se na poskytování výkonnostní reklamy(PPC). Naše společnost se specializuje na předem omezenou exkluzivní nabídku reklamního prostoru, která pomáhá našim klientům dosáhnout úspěchu ve svých oborech podnikání.

Služby společnosti AdsBids jsou určeny všem typům klientů, od malých firem, živnostníků až po velké korporace. Našim klientům pomáháme dosáhnout maximální úspory jejich marketingových investic.

Pokud hledáte spolehlivého a výkonného partnera v oblasti marketingu, AdsBids je tu pro Vás.

Jak vnikl celý tento nápad?

Jedná se o letní, svěží, rychlý projekt. Obecně se mi v létě nepracuje příliš dobře. Možná s přibývajícím věkem hůře snáším ty nemilosrdné výkyvy počasí, které jsou všude kolem nás. Proto jsem přivítal jednoho letního dne Martina u sebe na chatě. A co z toho vzniklo?

Mně se stýskalo po starých dobrých inzertních novinách, kde člověk mohl objevit něco nového, a Martin si vzpomněl na starší projekt The Million Dollar Homepage ze kterého jsme mohli využít technické jádro i pro naše účely.

Jak jsme se poznali? Martina mi doporučil bývalý kolega z práce, který Martina učil na vysoké škole. Říkal, že měl mimořádně zdařilou bakalářskou práci o backtestingu na akciových trzích a to mě zaujalo. Hledali jsme někoho dalšího jako osobu na naše klientské centrum. A tak jsme se s tím nenápadným klukem domluvili. Já jsem v té době ale zoufale hledal někoho na řízení Cashflow ve firmě. A to ve firmě, která z obratu (rozuměj směny) ve výši 4 000 000 Kč v roce 2014 dosáhla na směnu vyšší než 2 000 000 000 v roce 2021. Kdysi jsem se to snažil uřídit v Numbers (Excel), ale to nešlo. Proto jsem si navrhl vlastní systém, vlastní software, ve kterém Cashflow řídím. Představte si, že byste museli porovnávat a sledovat údaje zhruba asi tak z jednoho tisíce zdrojů - a to najednou v reálném čase.

A to byla práce, kterou jsem musel udělat. Jenže já jsem intuitivní investor a podnikatel, potřebuji si kreslit, přemýšlet, vymýšlet, kombinovat! A tak jsem udělal několik pohovoru s lidmi, které mi někdo na pozici doporučil.

Byl jsem z jejich korporátní mluvy unavený a otrávený. Vše mělo mít svojí přihrádku, škatulku. Ale tak nefunguje firma, která se raketově a dynamický rozvíjí. A pak jsem si jednoho dne posteskl na poradě, že nemohu nikoho sehnat. A najednou Martin při představování, když měl říci pár slov osobě, pověděl, že nade všechno miluje čísla. Pro mě to bylo jako zjevení.

A tak jsme se velmi rychle domluvili. Klientské centrum jsme vyřešili z vlastních zdrojů a Martin mě plně nahradil při řízení Cashflow. A hlavně mě nahradil při dalším vývoji celého informačního systému pro řízení Cashflow. Každých 10 min. známe přesné výsledky a stav všech firem, které s virtuálními měnami a zlatem obchodují. A to považuji za obrovský úspěch.

A teď spolu něco nového vytváříme. A na to se těším a jsem zvědavý, jak se nám bude dařit.

Proč si u nás koupit reklamní plochu(pixely)?

Nabízíme jedinečnou příležitost získat reklamní prostor na dalších 10 let, a s dalšími klienty těžit z úspory z rozsahu. Vy jako klient provedete pouze jedinou platbu při objednávce reklamní plochy, a my se postaráme následujících 10 let o PPC reklamu, která zaručí maximální využití potenciálu reklamní plochy pro všechny naše klienty.

Jak to celá funguje?

Celý proces je velmi jednoduchý, ale i vysoce efektivní. Klient si pronajme reklamní prostor, který je stanoven jako minimální objednávka ve výši 3 700 Kč bez DPH (10px*10px). Tím získá na reklamní ploše vlastní část, a následně 10 let profituje z výkonnostní reklamy, kterou financuje AdsBids, s.r.o. Čím větší reklamní plochu klient zakoupí, tím samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost konverze příchozích návštěvníků presentuj.cz.

Pro každou zemi je stanovena omezená nabídka o velikosti 1 000 000 pixelů (maximálně 10 000 klientů). Po vyprodání reklamní plochy nedochází k žádnému rozšíření. Potenciální klienti mají možnost zakoupit si reklamní prostor v dané zemi, kde mají působnost podnikání, nebo v jiné zemi, kde ještě zbývá volná reklamní plocha. Speciální nabídku reklamní plochy pak tvoří samotná plocha na stránkách www.AdsBids.com, která je určena hlavně pro podniky s globální působností.

Platby

Společnost AdsBids, s.r.o. využívá k přijímání úhrady služby platební bránu Stripe. Aktuálně služba Stripe nenabízí České rozhraní, a proto v případě jakýchkoli problému způsobených jazykovou bariérou nás neváhejte kontaktovat, a my Vám rádi s platbou pomůžeme.

Podmínky reklamy

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY
 • obchodní společnosti AdsBids, s.r.o.
 • se sídlem Elišky Peškové 323/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • IČO: 19586884
 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C , vložka 387730
 • zast. jednateli Bc. Martinem Stránským, nar. 4.4.1964 a Martinem Špeciánem, nar. 23.6.1998
 • (dále jen „pronajímatel“)
 • pro nájem digitálního prostoru sloužícího k podnikání umístěného na internetové adrese https://www.presentuj.cz/
 • (dále jen „obchodní podmínky“)
  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   • 1.1. Tyto obchodní podmínky pronajímatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou podnikající (dále jen „nájemce“) (společně také jako „smluvní strany“) prostřednictvím internetových stránek pronajímatele. Nájem digitálního prostoru sloužícího k podnikání je pronajímatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.presentuj.cz/ (dále jen „webová stránka“). Digitálním prostorem se rozumí digitální plocha určitého rozsahu vyjádřeného v pixelech (dále jen „px“), jež se nachází na webové stránce.
   • 1.2. Pronajímatel pronajímá digitální prostor nájemcům za účelem provozování jejich podnikatelské činnosti v souladu s ust. § 2302 odst. 1 občanského zákoníku, kdy nájemci vkládají do tohoto digitálního prostoru svůj obrázek/logo a URL adresu/odkaz na své internetové stránky (dále také jako „předmět nájmu“).
   • 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž samotná nájemní smlouva není uzavírána písemně v podobě samostatné listiny, nýbrž je uzavírána procesem podrobně popsaným v článku 2. obchodních podmínek prostřednictvím jednotlivých kroků na webové stránce pronajímatele a přes platební bránu Stripe, kdy pronajímatel tento proces elektronicky archivuje ve svém vlastním softwarovém systému.
   • 1.4. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  2. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
   • 2.1. Nájemce (před uzavřením nájemní smlouvy rozuměj zájemce o nájem) si na webové stránce zvolí velikost digitální plochy, o kterou má zájem, přičemž minimální velikost předmětu nájmu činí 100px (plocha o rozměrech 10px*10px), maximální velikost je omezena na dosud nepronajímanou digitální plochu, přičemž pro každou zemi je stanovena omezená velikost celkové digitální plochy na 1.000.000px. Velikost předmětu nájmu je omezena dále pravidlem násobku minimální velikosti, tzn., že si nelze najmout např. 105px, nýbrž další možná velikost je 200px, 300px atd. Nájemce nahraje obrázek/logo, které chce umístit na digitální plochu, dále napíše URL adresu, na kterou chce odkazovat a vyplní svůj e-mail, který potřebuje pronajímatel uchovávat ve své databázi po celou dobu smluvní vztahu pro plnění práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy. Následně nájemce klikne na tlačítko „Pay“, jež nájemce přesměruje na platební bránu. Na platební bráně vyplní nájemce své údaje o své osobě, tedy celé jméno a platební kartě a odsouhlasí tyto obchodní podmínky a potvrdí, že je fyzickou či právnickou podnikající osobou, když nájemní smlouva je uzavírána pouze a jen za účelem podnikání nájemců (nájemcem tedy nemůže být spotřebitel, a tedy mu ani nesvědčí žádná práva, jež by svědčila spotřebiteli či slabší smluvní straně). Jakmile nájemce vše vyplní a zaškrtne, tak může kliknout na tlačítko „Pay“ a tím dochází k uzavření nájemní smlouvy (dále také jako „nájemní smlouva“ a „nájem“). Po stisknutí tlačítka „Pay“ na platební bráně Stripe se automaticky vloží obrázek a URL adresa z předchozího formuláře na digitální plochu, čímž dojde i ke splnění povinností stran pronajímatele.
   • 2.2. Nájmem digitální plochy nezískává nájemce žádná vlastnická práva k předmětu nájmu, k pixelům, k webové stránce ani k pronajímateli. Nájmem digitální plochy získává nájemce pouze právo umístit a zveřejnit na (v) digitální ploše obrázek s odkazem na příslušných souřadnicích plochy, která tvoří předmět nájmu.
   • 2.3. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou do dne 30.6.2033. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   • 2.4. Pokud došlo ke zveřejnění obrázku a odkazu, tak nájemce již nemá možnost obrázek ani odkaz změnit. Výjimkou jsou vážné důvody, jako například autorská práva, nebo soudní spory. Pokud došlo ke zveřejnění obrázku a odkazu, tak nájemce ztrácí nárok na vrácení peněz, když od nájemní smlouvy nelze bezdůvodně odstoupit (nájemce je podnikatelem, kterému nesvědčí právo bezdůvodně odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření nájmu, a navíc se jedná o nájem digitálního obsahu) a nájem nelze bezdůvodně vypovědět vzhledem k tomu, že smlouva je uzavírána na dobu určitou. Obrázky a odkazy s urážlivým obsahem budou pronajímatelem smazány bez nároku na vrácení peněz (spamy, podvody, diskriminace, fake news, ideologické směry atd.) a nájem bude v takovém případě pronajímatelem vypovězen bez výpovědní doby. Pokud dojde v průběhu zveřejnění ke změně obsahu původní odkazované stránky, která bude obsahovat nevhodný obsah, tak dojde ke smazání bez nároku na vrácení peněz a nájem bude v takovém případě pronajímatelem vypovězen bez výpovědní doby. Pronajímatel průběžné monitoruje obsah na odkazovaných stránkách. Pokud bude nájemce chtít svůj obrázek a odkaz z jakéhokoli důvodu z webové stránky odstranit, může tak učinit, ale bez nároku na vrácení peněz, a nájem bude v takovém případě pronajímatelem vypovězen bez výpovědní doby a zároveň pronajatá digitální plocha bude uvolněna pro jiné zájemce. Obrázky musí být ve formátu BMP/PNG/GIF. Tyto formáty jsou zvoleny z důvodu zachování kvality obsahu při následném resamplingu. Obrázky může nájemce nahrávat v jakékoli velikosti, protože po nahrání dochází k resamplingu na velikost pronajatého prostoru. Je tedy potřeba počítat s tím, že pokud nenahraje nájemce přesnou velikost obrázku v poměru k pronajatému reklamnímu prostoru, tak může dojít k mírnému zhoršení kvalitu obsahu. Odkazy na příslušné webové stránky musí obsahovat základní šifrování, tím je myšleno https:// V případě výzvy musí být nájemce schopen doložit autorská práva k poskytnutému obrázku a odkazu, pokud tak neučiní do 14 dnů ode dne doručení výzvy na jeho e-mailovu adresu, nájem bude stran pronajímatele vypovězen bez výpovědní doby a obrázek a odkaz budou pronajímatelem smazány bez nároku na vrácení zaplaceného nájemného.
  3. CENA NÁJMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   • 3.1. Minimální cena nájmu, tedy minimální nájemné činí 3.700,-Kč bez DPH 21 %, když toto nájemné odpovídá pronajaté digitální ploše 100px. Nájemné roste rovnoměrně a úměrně pronajímané ploše, tedy 200px stojí 7.400,-Kč bez DPH 21 %, atd.
   • 3.2. Daňový doklad – fakturu vystaví pronajímatel nájemci po uhrazení nájemného a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu nájemce nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne připsání nájemného na bankovní účet pronajímatele.
  4. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z NÁJMU
   • 4.1. Nájemce není oprávněn zřídit jakékoliv třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo.
   • 4.2. Nájemce není oprávněn postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy jakékoliv třetí osobě s výjimkou využití sekundárního tržiště provozovaného pronajímatelem. Sekundárním tržištěm se rozumí webová stránka pronajímatele, na které se střetává nabídka předmětu nájmu od nájemců, kteří mají zájem postoupit úplatně svá veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na třetí osobu s poptávkou od třetích osob, které mají zájem nabýt úplatně veškerá práva a povinnosti nájemce vyplývající z nájemní smlouvy.
   • 4.3. Nájemce na webové stránce sekundárního trhu klikne na tlačítko „vložit nabídku v pravém horním rohu“, následně se otevře nové okno formuláře, kde zadá své osobní údaje včetně svého bankovního účtu, na který má být zaslána úplata a informace o postupovaném předmětu nájmu včetně výše úplaty za toto postoupení (dále jen „úplata“), kdy následně verifikace probíhá přes e-mail nájemce sdělený při uzavření nájemní smlouvy. Po vyplnění všech údajů nájemce klikne na tlačítko „vložit nabídku“. Tímto je uzavřen smluvní vztah s pronajímatelem o veřejné nabídce postoupení práv a povinností nájemce z nájemní smlouvy. Pokud by následně nájemce od této veřejné nabídky hodlal ustoupit, může tak učinit pouze do doby, než dojde ke spárování nabídky a poptávky dle níže uvedeného postupu, přičemž v takovém případě je povinen zaplatit nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 % z inzerované ceny, odstoupí-li do 30 dnů; 7 % z inzerované ceny, dostoupí-li do 14 dnů; 10 % z inzerované ceny, dostoupí-li do 7 dnů.
   • 4.4. Jakmile bude pronajímatelem nalezen zájemce o úplatné nabytí práv a povinností nájemce z nájemní smlouvy (dále jen „Zájemce“), odesílá pronajímatel tomuto notifikační e-mail s pokyny k zaplacení úplaty na bankovní účet pronajímatele. Pokud Zájemce úplatu nezaplatí řádně a včas podle pokynů pronajímatele, nabídka nájemce jde zpět do veřejné nabídky. Pokud Zájemce úplatu řádně a včas zaplatí, zasílá pronajímatel e-mail o úspěšně provedeném obchodu a odebrání nájemních práv k předmětu nájmu nájemci a současně posílá Zájemci e-mail o úspěšně provedeném obchodu a postoupení nájemních práv k předmětu nájmu Zájemci. Rovněž pronajímatel převádí úplatu sníženou o provizi pronajímatele ve výši 7 % z úplaty a tímto je obchodní vztah s dosavadním nájemce ukončen a vypořádán. Co se týče procesu postoupení z pohledu Zájemce, tak tento na webové stránce sekundárního trhu si vybere nabídku a klikne na tlačítko „Pay“, poté proběhne přesměrování na platební bránu Stripe. Po vyplnění údajů a stisknutí tlačítka „Pay“ na platební bráně Stripe dochází k postoupení veškerých práv a povinností z nájemní smlouvy z dosavadního nájemce na Zájemce, o tomto pronajímatel zasílá notifikační e-mail. Dále pronajímatel posílá Zájemci e-mail s požadavky na poskytnutí nového loga/obrázku a URL adresy, které má být nahráno. Jakmile pronajímatel od Zájemce obdrží výše požadované soubory, tyto nahrává na uvolněnou digitální plochu. Po úspěšném nahrání výše uvedených souborů dochází k úspěšnému uzavření obchodního vztahu se Zájemcem.
   • 4.5. Pokud by pronajímatel nenalezl do 30 dnů zájemce dle odst. 4.3 a 4.4. obchodních podmínek, zavazuje se, že nájemci zaplatí ekvivalent tržní ceny, za kterou se v místě a čase obvykle obchoduje postoupení práv a povinností z předmětu nájmu na sekundárním tržišti pronajímatele.
  5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   • 5.1. Svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely plnění nájemní smlouvy, pro účely jednání o nájemní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností pronajímatele plní pronajímatel prostřednictvím níže uvedených informací.
   • 5.2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je pronajímatel (dále také jako „správce“).
   • 5.3. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Elišky Peškové 323/1, 150 00 Praha 5 – Smíchov, email: gdpr@presentuj.cz , telefon: +420 739 758 402.
   • 5.4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   • 5.5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
   • 5.6. Správce zpracovává osobní údaje, které mu nájemce a Zájemce poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění jejich objednávky.
   • 5.7. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje nájemce a Zájemce a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
   • 5.8. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi nájemcem a Zájemcem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
   • 5.9. Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního a předsmluvního vztahu mezi nájemcem či Zájemcem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné uzavření smlouvy (jméno a adresa, kontakt, číslo platební karty či bankovního účtu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
   • 5.10. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
   • 5.11. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nájemcem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
   • 5.12. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webové stránky a další služby v souvislosti s provozováním webové stránky a zajišťující marketingové služby.
   • 5.13. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
   • 5.14. Za podmínek stanovených v GDPR má nájemce a Zájemce právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
   • 5.15. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  6. DORUČOVÁNÍ
   • Smluvní strany se dohodly, že nájemci může být doručováno na elektronickou adresu (e-mailová adresa) nájemce a že za se e-mailová zpráva považuje za doručenou do e-mailové schránky nájemce okamžikem odeslání e-mailové zprávy z e-mailové schránky pronajímatele. Nájemce je tedy povinen uvést při vzniku nájmu platnou a aktuální e-mailovou adresu, jež skutečně a pravidelně užívá a je rovněž povinen pronajímateli okamžitě sdělit případné změny ohledně jeho e-mailové adresy.
  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   • 7.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
   • 7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
   • 7.3. Nájemní smlouva (tedy údaje poskytnuté při jejím sjednávání a proces uzavření) včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není vyjma obchodních podmínek přístupná.
   • 7.4. Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování: Elišky Peškové 323/1, 150 00 Praha 5 – Smíchov, adresa elektronické pošty gdpr@presentuj.cz telefon +420 739 758 402.
   • 7.5. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nájemce či Zájemce potvrzuje, že je seznámen/a s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. V Praze dne 14.8.2023

Kontaktní formulář

*Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
**Nepovinné pole, pro rychlejší vyřízení dotazu uveďte svůj mobilní telefon.